Zwiastowanie Pańskie i Dzień Świętości Życia

Poniedziałek 9 kwietnia w Kościele Katolickim w Polsce jest dniem Uroczystości Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, a także Dniem Świętości Życia.

Uroczystość zwyczajowo obchodzimy 9 miesięcy przed Bożym Narodzeniem – związane jest to ze zwiastowaniem Maryi przez Archanioła: „Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus”. Dzień Świętości Życia został ustanowiony przez Episkopat Polski w 1998 r.

Mówi ks. Andrzej Kuliberda, wikariusz biskupi:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/04/Zwiastowanie_Panskie_Kuliberda.mp3]

Celem obchodzonego dziś Dnia Świętości Życia jest „budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i w każdej kondycji”. Inicjatywa biskupów była odpowiedzią na wezwanie Jana Pawła II zawarte w encyklice „Evangelium vitae”.

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego od wielu już lat jest okazją do modlitwy o poszanowanie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Tradycyjnie również tego dnia wiele osób włącza się w dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Polega ono na codziennej modlitwie przez 9 miesięcy w intencji dziecka, nieznanego modlącemu się, ale zagrożonego zabiciem w łonie matki oraz w intencji jego rodziców.

PK