Matka Boża Częstochowska w Szynkielowie

W poniedziałek, 20 maja kopia Ikony Jasnogórskiej trafiła do Szynkielowa. Nawiedzenie w parafii Narodzenia NMP przyciągnęło rzeszę wiernych.

Przybycie Królowej Polski do Szynkielowa było niezwykle ważnym wydarzeniem dla wielu parafian. Wśród nich był Robert Graczyk, naczelnik tamtejszej Ochotniczej Straży Pożarnej, który wiąże z przybyciem jasnogórskiej ikony wyjątkowe wspomnienia:

Strażak z Szynkielowa ponadto podkreślił również osobiste znaczenie nawiedzenia parafii przez Czarną Madonnę:

Po parafii Narodzenia NMP w Szynkielowie Królowa Polski nawiedziła 21 maja kościół św. Rocha w Konopnicy.

Tak o Matce Bożej Szynkielowskiej pisze ks.  dr Andrzej Kuliberda w książce „Matko nasza, Częstochowska Maryjo”:

Matka Boża Szynkielowska – Strażniczka świętości życia

Szynkielów to wieś położona w gminie Konopnica w powiecie wieluńskim. Pierwsze wzmianki o dzisiejszym Szynkielowie pod nazwą Wola pochodzą z 1413 r. Wieś w przeszłości nosiła różne nazwy: Wola (1413 r.), Wola Konopniczska (1498 r.), Szynkielów (1511 r.), Konopnicka Wola (1638 r., 1657 r.) i należała do parafii w Osjakowie, od 1932 r. do parafii w Konopnicy.

Pierwszą kaplicę w Szynkielowie wybudowano z kamienia polnego w 1881 r. Uległa ona zniszczeniu, strawiona przez ogień w 1914 r. Na jej miejscu w 1918 r. wybudowano nową kaplicę z cegły. Obecny murowany kościół zaczęto budować w 1936 r. przekształcając dotychczasową kaplicę w prezbiterium nowej świątyni. Bp Teodor Kubina 24 czerwca 1937 r. utworzył w Szynkielowie ekspozyturę, a dnia 1 kwietnia 1957 r. bp Zdzisław Goliński przekształcił ekspozyturę w parafię.

Parafia Szynkielów pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny została wydzielona z parafii w Konopnicy i Osjakowie. Parafia w Osjakowie przekazała parafii w Szynkielowie niezwykły dar, którym jest obraz Matki Bożej. Już w Osjakowie obraz ten był otaczany wielką czcią, szczególnie przez kobiety, które z różnych przyczyn nie posiadały potomstwa. Parafianie w Szynkielowie od razu ukochali „swoją” Matkę Bożą nazywając ją „Matką Bożą Szynkielowską”, a w naszych czasach dodali tytuł „Strażniczka świętości życia”.

Mgr Zbigniew Łabęcki opisuje obraz: „W głównym ołtarzu znajduje się obraz Matka Boża (olej/płótno na deskach, początek XIX w.). Obraz prostokątny postawiony na węższym boku, malowany gładko, bez impastów farbami olejnymi na płótnie krosnowym obciągniętym na deskach. Obraz ujęty w złocone i profilowane ramy zwieńczone łukiem odcinkowym odciętym, stanowiące element konstrukcyjny ołtarza. Na obraz nałożona, mocowana wkrętami do podobrazia, reliefowa sukienka z drewna lipowego, złocona i olejno malowana na podkładzie kredowym z białym pulmentem, powtarzająca zarys postaci objętych ciemno czerwonym aksamitem, sadzona imitacjami kamieni szlachetnych wykonanymi z barwnego i bezbarwnego szkła. Typowe wyobrażenie Matki Bożej z Dzieciątkiem: postać Matki Bożej frontalnie widziana powyżej kolan, na Jej lewej ręce siedzące Dzieciątko podtrzymujące lewą dłonią zwróconą ku piersi zamkniętą księgę, prawą unoszące w geście błogosławieństwa z wyprostowanymi dwoma palcami. Przez otwory w sukience widoczne jedynie twarze i dłonie oraz stopy Dzieciątka. W tych partiach obrazu karnacja ciemna, światłocień półostry sugerujący źródło światła od lewej lekko od góry, modelunek twarzy zaakcentowany głębokimi cieniami. Rysy wyraziste, usta obu postaci małe, zamknięte, wzrok na patrzącego na obraz. Sukienka z reliefem obejmującym postacie, pałąkowe korony z czerwonym podbiciem na ich głowach oraz za nimi, wokół twarzy koliste promieniste nimby.”

Matka Boża Szynkielowska

WS

Źródło fot.: OSP Szynkielów

Matko nasza, Częstochowska Maryjo, Częstochowa 2018