2020 dla życia – modlitwa trwa. Rozmowa z Łukaszem Grabałowskim

Rok 2020 został ustanowiony przez Sejm RP Rokiem Świętego Jana Pawła II. Uchwała Sejmu mówi między innymi, że Św. Jan Paweł II nauczał, jak bardzo od uznania godności człowieka, od przestrzegania jego praw, od umiejętności dialogu i przebaczenia, od budowy ładu społecznego na prawdzie, wolności i sprawiedliwości, od szacunku dla każdego człowieka, od obrony każdego życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, od poszanowania rodziny i naturalnej więzi międzyludzkiej, od budowania cywilizacji miłości, jak bardzo od tego wszystkiego zależą szanse społeczeństw i rozwój oraz pokój, zarówno wewnętrzny, jak i międzynarodowy.

Łukasz Grabałowski wyszedł z inicjatywą, żeby w szczególny sposób uczcić rok poświęcony największemu synowi Narodu Polskiego przez ciągłą modlitwę w intencji nienarodzonych. Na stronie 2020 dla życia czytamy: Pragniemy, żeby każdego dnia w 2020 roku, gdzieś w Polsce była odprawiana Msza Święta w intencji o całkowite zaprzestanie grzechów aborcji w Polsce. I rzeczywiście tak się dzieje – ale do inicjatywy cały czas można się włączać, do czego Łukasz Grabałowski zachęca m.in. w rozmowie w Radiu Fiat:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/05/LUKASZ_GRABALOWSKI_27_05_2020.mp3]

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska

Info za 2020 dla życia