80. rocznica utworzenia przez Niemców w Łodzi obozu koncentracyjnego dla dzieci

Jest takie miejsce w Łodzi, o którym milczały powojenne pokolenia. Przemilczane przez lata, dopomina się współczującej pamięci. Mowa o niemieckim obozie dla dzieci, utworzonym przy ul. Przemysłowej w Łodzi w 1942 roku. Obóz funkcjonował trzy lata. Polen-Jugendverwahrlager der Sicherheitspolizei in Litzmannstadt został utworzony przez okupacyjne władze niemieckie 1 grudnia 1942 roku, a pierwsi mali więźniowie zostali przetransportowani do niego już kilka dni później – 11 grudnia. O obchodach 80. rocznicy utworzenia obozu mówi dyrektor Muzeum Dzieci Polskich w Łodzi, dr Ireneusz Piotr Maj:

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska

Informacje: Muzeum Dzieci Polskich

Są tragedie, które ludzi „zaniemówiają”… Rozmowa z Jolantą Sowińską-Gogacz