Centrum Family Team – projekt Caritas Archidiecezji Częstochowskiej – Wielodzietni tak mają!

Kinga i Arkadiusz Borkowscy, Agnieszka i Piotr Kilian oraz ks. Robert Grohs fot. Zbyszek Derda/Radio Fiat

Tematem kolejnej audycji #FamilyTeam była specyfika życia w wielodzietnych rodzinach. Gośćmi audycji byli Kinga i Arkadiusz Borkowscy, Agnieszka i Piotr Kilian oraz ks. Robert Grohs.

Projekt dofinansowany ze środków programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej “Po pierwsze rodzina!”