Chrześcijanie wobec chrystianofobii. Ks. prof. Piotr Roszak: Trzeba nam wyrobić sobie wrażliwość na wolność

ks. prof. Piotr Roszak/źródło fot. Wikipedia

Chrystianofobia – wydaje się, że to „tylko” słowo, ale jednak za tym pojęciem kryje się cała lista zjawisk, odcienie znaczeń i skala zdarzeń. Czy chrystianofobia rzeczywiście istnieje czy też jest tylko wymyślonym przez „moherowe” środowiska pojęciem? Czy z chrystianofobią mamy do czynienia w Polsce? I wreszcie – po pierwsze – co to jest chrystianofobia? Na te pytania odpowiada gość Radia Fiatks. prof. Piotr Roszak, wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie,  ekspert w Laboratorium Wolności Religijnej.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/11/KS_PROF_PIOTR_ROSZAK_GOTOWE.mp3]