Ewa Dubaj zaprasza do genealogicznych wypraw

Ewa Dubaj/fot. Zbyszek Derda Radio Fiat

Archiwum Państwowe w Częstochowie organizuje konkurs plastyczny Moje rodzinne drzewo genealogiczne. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, a warunkiem uczestnictwa jest sporządzenie drzewa genealogicznego dowolną techniką.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/09/EWA-DUBAJ-ARCHIWUM-24_09_2020.mp3]

Ideą konkursu Moje drzewo genealogiczne jest zainteresowanie historią własnej rodziny, historią Częstochowy i regionu częstochowskiego, pobudzanie wyobraźni artystycznej i podejmowanie samodzielnych prób twórczości plastycznej. Termin przekazania prac do Archiwum upływa 15 października 2020 roku. Za przygotowanie najciekawszych drzew przewidziane są bardzo atrakcyjne nagrody. Szczegóły na stronie AP w Częstochowie.

AM