Historia i dziedzictwo. Rozmowa z ks. dr. Michałem Widerą

Historia i dziedzictwo. Rozmowa z ks. dr. Michałem Widerą

ks. Michał Widera fot. Zbyszek Derda/Radio Fiat

Książka “Dzieje Kościoła katolickiego w powiecie wieluńskim (1918-1939)” to publikacja pracy doktorskiej ks. Michała Widery. Historia Kościoła na ziemi wieluńskiej w międzywojniu to rzetelna, historycznie udokumentowana opowieść o ludziach i miejscach, tworzących żywą tkankę Kościoła katolickiego na tym terenie, tak mocno za chwilę doświadczonym przez II wojnę światową. Publikacja znalazła się w czołówce nagrodzonych w konkursie Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej, zajmując III miejsce w kategorii rozpraw doktorskich. Z ks. dr. Michałem Widerą rozmawia Aleksandra Mieczyńska.