Kapłan a świątynia – rozmowa z ks. Michałem Pabiańczykiem

Czym jest świątynia? Jaki jest plan Boga, co do jej planu i obrazu? Czy świątynia w Starym Testamencie jest tą samą, która pojawia się w Nowym? Jaka była a jaka jest rola kapłana w światyni? Jaka dziś jest relacja świątynia – kapłan? Rozmowa z ks. Michałem Pabiańczykiem, ojcem duchownym w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/03/KS_MICHAL_PABIANCZYK_04_04_2018.mp3]

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska