Kościół prześladowany – komentarz ks. prof. Mariana Dudy

ks. Marian Duda/fot. Zbyszek Derda Radio Fiat

Zakaz publicznego odprawiania Mszy św. w Irlandii, usuwanie krzyży z przestrzeni publicznej w Hiszpanii, prześladowanie chrześcijan w wielu państwach świata, przekraczanie granic etycznych i moralnych – Kościół na świecie i w Polsce staje przed koniecznością bardzo jasnego stawiania granic i przypominania prawdy, którą niesie Ewangelia. Ks. dr hab. Marian Duda komentuje problemy, z którymi mierzyć się musi Kościół w Polsce i na świecie.

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska