Krzyż drzewem życia – rozmowa z ks. dr. Tomaszem Knopem

Krzyż drzewem życia – rozmowa z ks. dr. Tomaszem Knopem

ks. dr Tomasz Knop fot. Zbyszek Derda/Radio Fiat

W Święto Podwyższenia Krzyża Świętego sięgamy do historii wędrówki Izraela przez pustynię i ratunku, który Bóg przez Mojżesza dał kąsanym przez węże. Jak ta starotestamentowa opowieść ma się do misji Jezusa Chrystusa i co przynosi nam dzisiaj? O tym rozmawiamy z ks. dr. Tomaszem Knopem.