Matka Boża Śnieżna – dzieje tynieckiego obrazu. Rozmowa z br. dr. hab. Michałem Gronowskim OSB

br. dr hab. Michał Gronowski/fot. Radio Fiat

Jest w kościele w tynieckim opactwie obraz Matki Bożej Śnieżnej. Umieszczony w kaplicy Ciemnej (o której czytamy: Podczas gotyckiej przebudowy kościoła (w poł. XV w.), jako przedłużenie nawy bocznej południowej, między prezbiterium a ścianą krużganka (po prawej stronie prezbiterium patrząc od wejścia), zbudowano osobną kaplicę dedykowaną Matce Bożej Bolesnej. Z uwagi na brak okien już w XVII w. nazywano ją „ciemną kaplicą”), co wieczór gromadzi mnichów z opactwa, którzy na koniec dnia śpiewają Bogurodzicę. Tajemnice dziejów obrazu z kościoła w Tyńcu przybliża br. dr hab. Michał Gronowski OSB.

Przedziwna historia

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/03/br_Michal_Gronowski_Tyniec_cz1.mp3]
Obraz Matki Bożej Śnieżnej w Tyńcu/fot. Marcin Marecik

Matka Boża Śnieżna

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/03/br_Michal_Gronowski_Tyniec_cz2.mp3]
Kaplica Ciemna, Tyniec/fot. Radio Fiat

Kult odzyskany

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/03/br_Michal_Gronowski_Tyniec_cz3.mp3]

 

Z br. Michałem Gronowskim rozmawiała Aleksandra Mieczyńska

info za CSPB

 

Michał T. Gronowski, benedyktyn tyniecki, historyk, mediewista. Absolwent Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (2002). Doktorat w 2006 na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Habilitacja w 2014 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 2007 pracownik Zakładu Historii Średniowiecza Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego. Opiekun zabytków w klasztorze tynieckim i redaktor naczelny Wydawnictwa Tyniec.

info Wyd. Tyniec