Nie tylko muzyka – Zespół Szkół Muzycznych odkrywa swoją twarz

Zespół Szkół Muzycznych im. Marcina Józefa Żebrowskiego w Częstochowie to nie tylko muzyczna edukacja na różnych poziomach kształcenia. Co więcej kryją mury szkoły? O tym mówią Urszula Ledwoń – dyrektor ZSM oraz Aneta Mizera – nauczycielka wczesnej edukacji dziecka.

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska