Po co jest post? – rozmowa z ks. Rafałem Kowalskim

Po co jest post? Czy post w Wielkim Poście jest (ma być) inny niż w ciągu roku? Jak się post dopełnia z modlitwą i jałmużną? Rozmowa z ks. Rafałem Kowalskim:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/02/ks_Rafal_Kowalski_19_02_2018.mp3]

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska