Przełomowa reforma Kodeksu karnego – rozmowa z ministrem Zbigniewem Ziobro

1 października 2023 weszła w życie przełomowa reforma Kodeksu karnego, która m.in. zaostrzyła sankcje dla sprawców najcięższych przestępstw oraz wprowadziła elastyczny wymiar kar. Reformę opracował resort sprawiedliwości pod kierunkiem Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro, który o najważniejszych zmianach rozmawiał z Aleksandrą Mieczyńską w Radiu Fiat.

W ostatnich czasie wiele państw europejskich boryka się z problemem uchodźców na swoim terytorium. Polski rząd stara się uniknąć sytuacji, która może prowadzić do zaburzenia bezpieczeństwa. Jedno z pytań referendalnych, na które Polacy będą odpowiadać 15 października, brzmi: Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską? I to właśnie tego dotyczyła pierwsza część rozmowy:

Reforma, która weszła w życie 1 października 2023, jest efektem wieloletniej pracy ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, który działania w sprawie wdrożenia zasadniczej zmiany w zakresie polityki karnej rozpoczął 26 lat temu. Głównym postulatami odświeżonego Kodeksu karnego są m.in.: podwyższenie kar za najcięższe przestępstwa, bezwzględne dożywocie, surowość wobec gwałcicieli i pedofilów oraz koniec bezkarności:

We wprowadzonych zmianach ważna jest jednomyślność, jako przykład zgody można przytoczyć „Ustawę Kamilka”, która weszła w życie 29 sierpnia 2023. W prace nad ustawą zaangażowany był zespół Ministerstwa Sprawiedliwości pod kierownictwem wiceministra Marcina Romanowskiego:

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska