Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – 11 lutego

11 lutego to szósta niedziela zwykła, Światowy Dzień Chorego. Na ten dzień Kościół przygotował czytania:

Księga Kapłańska (Kpł 13, 1-2. 45-46)
Pierwszy List św. Pawła do Koryntian (1 Kor 10, 31 – 11, 1)
Ewangelia św. Marka (Mk 1, 40-45)

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/02/wiara_rodzi_sie_ze_sluchania_10_02_2018.mp3]

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska