Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – 28 stycznia

28 stycznia to czwarta niedziela zwykła, na którą Kościół przygotował czytania:
Księga Powtórzonego Prawa (Pwt 18, 15-20)
Pierwszy List św. Pawła do Koryntian (1 Kor 7, 32-35)
Ewangelia św. Marka (Mk 1, 21-28)
Zapraszamy do wysłuchania rozważań bp. Andrzeja Przybylskiego, przygotowujących do niedzielnej liturgii:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/01/Wiara_rodzi_sie_ze_sluchania_27_01_2018.mp3]

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska