Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – IV Niedziela Adwentu

Na IV Niedzielę Adwentu Kościół przygotował czytania:

Z Księgi proroka Izajasza (Iz 7,10-14), z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian (Rz 1,1-7), i z Ewangelii św. Mateusza (Mt 1,18-24). Czytania biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/12/Wiara_Rok_A_22_12_2019_CALOSC.mp3]

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska