Ślady Boga w historii – rozmowa z ks. Kamilem Zadrożnym

Od listopada 2022 roku na Jasnej Górze odbywają się wykłady w cyklu Sobotnie wykłady maryjne. Organizatorami spotkań są Jasnogórski Instytut Maryjny oraz Instytut Wyższych Studiów Teologicznych w Częstochowie.

Pierwsze dwa wykłady (listopadowy i grudniowy) poprowadził ks. prof. Marek Chmielewski (KUL),

W sobotę 21 stycznia 2023 roku konferencję wygłosił ks. dr Kamil Zadrożny, a temat wykładu to Objawienia maryjne – ślady Boga w historii. Kolejne spotkanie z ks. Zadrożnym zaplanowane jest na 11 lutego:

 

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska