Trzy muzyczne oblicza wiary – rozmowa z Januszem Siadlakiem

Janusz Siadlak/fot. Zbyszek Derda Radio Fiat

Instytut Rozwoju Sztuki zaprasza na „Trzy muzyczne oblicza wiary” – koncerty muzyki sakralnej w trzech odsłonach: katolickiej, cerkiewnej oraz protestanckiej. W każdym odłamie chrześcijaństwa śpiew chóralny jest niezwykle ważnym elementem obrzędów modlitwy, jednak wyraźnie zarysowane są różnice. Projekt „Trzy muzyczne oblicza wiary – sakralna muzyka nurtów chrześcijaństwa” to przede wszystkim artystyczny wyraz tych różnic i pochwała ekumenizmu – również do poszukiwania porozumienia dzięki muzyce, która stanowi podstawę liturgii w każdym z odłamów.

Na projekt składają się trzy koncerty realizowane przez śpiewaków Chóru Collegium Cantorum pod dyrekcją Janusza Siadlaka. Każdy z koncertów zrealizowany zostanie w innej świątyni. Kolejno – w Bazylice Jasnogórskiej, kościele ewangelicko-augsburskim i cerkwi Matki Boskiej Częstochowskiej.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/09/JANUSZ-SIADLAK-TRZY-OBLICZA-WIARY.mp3]
Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska