Tym żyje Kościół. Komentuje ks. prof. Marian Duda (14 października 2020)

ks. prof. Marian Duda/fot. Zbyszek Derda Radio Fiat

3 października 2020 roku papież Franciszek podpisał encyklikę Fratelli tutti. Uczynił to podczas pielgrzymki do Asyżu, przy grobie św. Franciszka.  Pierwsze słowa encykliki, a zatem i tytuł, Fratelli tutti Papież zaczerpnął z pism założyciela franciszkanów. Pielgrzymka do Asyżu miała charakter ściśle prywatny. Podczas Eucharystii poprzedzającej podpisanie encykliki Franciszek nie wygłosił homilii. Ze względu na pandemiczne ograniczenia do papieskiej Mszy św. w krypcie Bazyliki, gdzie znajduje się grób św. Franciszka, dopuszczono zaledwie 20 osób, franciszkanów i franciszkanki. Przed podpisaniem Encykliki Papież podziękował swym współpracownikom, którzy pomogli mu przy redakcji tekstu oraz zadbali o tłumaczenia. Encyklika, ogłoszona publicznie dzień później 4 października, ukazała się także w języku polskim. Pierwszą refleksją z odczytania Fratelli tutti dzieli się ks. prof. Marian Duda:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/10/ks_Marian_Duda_14_10_2020.mp3]

Encyklika papieża Franciszka Fratelli tutti

 

Aleksandra Mieczyńska

info Vatican News