W modlitwie o powołania – rozmowa z ks. Wojciechem Torchalskim

ks. Wojciech Torchalski/fot. Zbyszek Derda Radio Fiat

W Sanktuarium Św. Jana Marii Vianney’a w Mzykach 26 kwietnia rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Powołania, rozpoczynający się tak naprawdę Niedzielą Dobrego Pasterza. Sanktuarium jest szczególnym miejscem modlitw za kapłanów, który będzie w najbliższym tygodniu łączył wiele wspólnot w modlitwie o nowe i święte powołania kapłańskie. W ten czas wprowadza ks. Wojciech Torchalski, kustosz Sanktuarium.

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska

Tydzień Modlitw o Powołania

w Sanktuarium Św. Jana Marii Vianney’a w Mzykach

26-30 kwietnia 2021 r.

W Sanktuarium św. Jana Marii Vainney’a w Mzykach przez cały rok trwa modlitwa przed Najświętszym Sakramentem za powołanych do służby w Kościele i o nowe powołania. Chcemy, aby ta pokorna modlitwa nabrała szczególnego wymiaru w Tygodniu Modlitw o Powołania. W tym czasie każdego dnia, w sanktuarium, będzie sprawowana Eucharystia w intencji nowych powołań do służby w Kościele, przedłużona o modlitwę przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Codziennie tę modlitwę będzie prowadziła inna wspólnota naszej Archidiecezji:

– w poniedziałek Domowy Kościół

– we wtorek Siostry od Aniołów wraz z Apostolatem Anielskim

– w środę Ruch Światło-Życie

– w czwartek Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej

– w piątek Schola liturgiczna Domine Jesu

Mszy św. na zakończenie będzie przewodniczył bp Andrzej Przybylski.

Ze względu na ograniczenia sanitarne w modlitwie w sanktuarium będzie mogła uczestniczyć jedynie niewielka grupa osób. Zapraszamy do łączności duchowej oraz do korzystania z transmisji. Msza św. każdego dnia będzie transmitowana przez Radio Fiat.

ks. Wojciech Torchalski
Kustosz Sanktuarium św. Jana Marii Vainney’a
w Mzykach