W poszukiwaniu Jego oblicza – rozmowa z Joanną Ordon

Joanna Ordon fot. Zbyszek Derda Radio Fiat

Szukam Twego Oblicza – taki jest tytuł wystawy, którą od 17 lutego do 28 marca 2021 roku można oglądać w auli Duszpasterstwa Akademickiego Emaus w Częstochowie (ul. Kilińskiego 132). Obrazy Joanny Ordon są kontemplacją oblicza Chrystusa i do kontemplacji zaproszeniem.

 

Aleksandra Mieczyńska