Wiersze wołają o zapisanie – rozmowa z Arkadiuszem Franią

Niezwykłość Arkadiusza Frani objawia się w tekstach, które co czas jakiś pisze (i na szczęście wydaje drukiem). Być może dla bliskich niezwykłość poety jest zwyczajnością, ale dla tych, którzy Arkadiusza Franię poznają przez słowo – poezję i prozę – książki stają się bramą do pozna(wa)nia intrygującego świata:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/12/Arkadiusz_Frania_02_12_2019.mp3]

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska
Fot. Radio Fiat/Zbyszek Derda

Arkadiusz Frania Oset, Wyd. Norbertinum, Lublin 2019.