Witryna i archiwum – nowa książka Arkadiusza Frani

Witryna i archiwum. Z kart poetyckiej Częstochowy to kolejny, czwarty rozdział tekstów Arkadiusza Frani, dotyczących literackich dziejów współczesnej Częstochowy. Wcześniej ukazały się Osobowości i osobliwości. Z życia literackiego współczesnej Częstochowy; Grupa Literacka Profile, Zjawisko, poeci, wiersze; Razem i osobno. O poetach (z) Częstochowy. W rozmowie z Aleksandrą Mieczyńską Arkadiusz Frania mówi nie tylko o najnowszej publikacji, ale też zdradza kolejne literackie plany: