Z szacunku do słowa

Beata Gendek-Barhoumi, nauczycielka języka polskiego z LO im. Kopernika w Częstochowie i Julia Lisek – uczennica z tegoż liceum, w rozmowie z Aleksandrą Mieczyńską w Radiu Fiat zgodnie podkreślają, że sztuką jest mówić piękną polszczyzną, a przy tym przekonująco i z sensem. To sztuka, którą warto pielęgnować i wspierać. Taką wspierającą rolę mają np. konkursy krasomówcze, jak Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. Wojciecha Korfantego, organizowany przez Instytut Myśli Polskiej Wojciecha Korfantego. Z XXV jubileuszowego konkursu, Julia Lisek przywiozła wspaniałe II miejsce!

XXV edycji konkursu towarzyszyło hasło przewodnie: Nie zdajemy sobie sprawy z naszej wielkości, lecz także z naszej odpowiedzialności (Wojciech Korfanty).

Uczestników konkursu oceniało jury w składzie: prof. dr hab. Renata Przybylska (UJ), dr Michał Sikora (Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego), dr Agnieszka Kania (Stowarzyszenie Twórczej Edukacji Polonistycznej w Krakowie), dr Krystian Węgrzynek (Związek Górnośląski w Katowicach), Michał Koźlik (Dziennikarz Polskiego Radia i Telewizji Polskiej.