Zawsze w centrum jest Eucharystia – ks. dr Andrzej Kuliberda o Świętach Bożego Narodzenia

Ks. dr Andrzej Kuliberda, wikariusz biskupi ds duszpasterskich, na czas Świąt Bożego Narodzenia patrzy poprzez tajemnicę zbawienia, namawiając do przyjrzenia się znakom i szczegółom danym nam w Słowie Bożym, w liturgii, przekazywanym przez tradycję:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/12/KS_ANDRZEJ_KULIBERDA_ROZMOWA.mp3]

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska