Znane zasady, nowe spojrzenie – rozmowa z ks. prof. Michałem Drożdżem

Ks. prof. Michał Drożdż, dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, kierownik Katedry Mediów i Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, jest też od niedawna przewodniczącym Naczelnego Sądu Dziennikarskiego. Za jedno z ważniejszych zadań uważa przepracowanie na nowo Kodeksu Etyki Dziennikarskiej:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/02/ks_prof_Michal_Drozdz_22_02_2018.mp3]

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska