Znane zasady, nowe spojrzenie – rozmowa z ks. prof. Michałem Drożdżem

Ks. prof. Michał Drożdż, dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, kierownik Katedry Mediów i Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, jest też od niedawna przewodniczącym Naczelnego Sądu Dziennikarskiego. Za jedno z ważniejszych zadań uważa przepracowanie na nowo Kodeksu Etyki Dziennikarskiej, o czym mówi w rozmowie „Znane zasady, nowe spojrzenie”:

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska