Zrozumieć duchowość monastyczną

Mikołaj Jastrzębski OSB jest mnichem tynieckim. Pochodzi z Siedlec, jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Filozofię ukończył na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, natomiast studia z zakresu teologii odbył w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie. W opactwie tynieckim pełni funkcję podprzeora i mistrza nowicjatu. Szczególne zainteresowania wiąże ze sztuką i duchowością Wschodu. Wyrazem tych zainteresowań jest publikacja „Przebóstwienie w Triadach św. Grzegorza Palamasa” (Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów 2024) – celem książki jest próba prezentacji hezychastycznej koncepcji przebóstwienia w „Triadach w obronie świętych hezychastów” św. Grzegorza Palamasa. Jest to próba odpowiedzi na trzy pytania: Jaką rolę odegrał Grzegorz Palamas w rozwoju duchowości i teologii hezychastycznej? W jaki sposób rozumiał zagadnienie przebóstwienia człowieka? Na czym polega droga prowadząca do przebóstwienia w ujęciu tego autora? W rozmowie z Aleksandrą Mieczyńską o. Mikołaj Jastrzębski odpowiada też na pytanie w jaki sposób współczesne odczytanie św. Grzegorza Palamasa może pomóc zrozumieć duchowość monastyczną.