Papież: choinka i żłóbek są „ikonami” Bożego Narodzenia

Papież: choinka i żłóbek są „ikonami” Bożego Narodzenia
źródło: vaticannews.va

Jak nigdy dotąd, choinka i żłobek są w tym roku znakiem nadziei dla Rzymian i pielgrzymów, którzy będą mieli okazję przybyć, aby je podziwiać – te słowa Papież skierował podczas audiencji dla delegacji ze Słowenii oraz z diecezji Teramo-Atri. Przybyły one, aby przekazać choinkę oraz żłóbek, które stoją już na placu św. Piotra.

Słowenia podarowała majestatyczny świerk o wysokości prawie 30 metrów oraz o wadze 7 ton. Pochodzi on z gminy Kočevje w południowo-wschodniej części kraju. Ceramiczny żłóbek został przywieziony z miejscowości Castelli we włoskim regionie Abruzji.

Ojciec Święty zwrócił uwagę, że choinka i żłóbek pomagają stworzyć klimat właściwy Bożemu Narodzeniu, sprzyjający przeżywaniu z wiarą tajemnicy przyjścia na świat Zbawiciela. W żłóbku wszystko mówi nam o „dobrym” ubóstwie, o ubóstwie ewangelicznym, które czyni nas błogosławionymi: kontemplując Świętą Rodzinę i inne postacie, jesteśmy przyciągani przez ich rozbrajającą pokorę.

Maryja wraz ze św. Józefem przybyli z Nazaretu aż do Betlejem. Nie było dla nich miejsca, nawet skromnej izby. Maryja słuchała, obserwowała oraz zachowywała wszystko w sercu. Józef szukała odpowiedniego miejsca dla Niej oraz dla Dziecka, które miało się narodzić.

Również pasterze są ważnymi postaciami w żłóbku. Żyją na otwartej przestrzeni i czuwają nad stadami. Orędzie aniołów zostaje skierowane do nich i natychmiast po jego usłyszeniu wyruszają w drogę na spotkanie nowonarodzonego Zbawiciela.

Święta Bożego Narodzenia przypominają, że Jezus jest naszym pokojem, naszą radością, naszą siłą, naszym umocnieniem. Ale, aby przyjąć te dary łaski, powinniśmy poczuć się małymi, ubogimi i pokornymi, jak postacie ze żłóbka. Także w to Boże Narodzenie, pośród cierpień z powodu pandemii, Jezus ubogi i bezbronny, jest „Znakiem”, który Bóg daje światu (Por. Łk 2, 12) – podkreślił Papież. «Cudowny znak», tak zaczyna się List na temat żłóbka, który podpisałem rok temu w Greccio. Warto przeczytać go ponownie w tych dniach.

Ojciec Święty dziękując ofiarodawcom za dyspozycyjność oraz hojność, przekazał im życzenia świąt pełnych nadziei oraz poprosił o przekazanie tych życzeń bliskim oraz rodakom.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

źródło: vaticanews.va