Abp Wacław Depo uhonorowany Złotym Krzyżem KWP

Arcybiskup Wacław Depo został uhonorowany Złotym Krzyżem Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Uroczystość wręczenia odznaczeń wpisała się w radomszczańskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

W środę, 28 lutego, w Muzeum Regionalnym w Radomsku odbyła się uroczystość wręczenia Złotych Krzyży Konspiracyjnego Wojska Polskiego oraz statuetek „Orzełek Warszyca”. Odznaczenia otrzymały osoby, które w szczególny sposób sławią pamięć o Żołnierzach Niezłomnych. Wśród wyróżnionych Złotym Krzyżem KWP znalazł się ks. abp Wacław Depo. Aktu dekoracji dokonał Żołnierz Wyklęty pułkownik Mieczysław Orzełek, prezes zarządu Głównego Związku Byłych Żołnierzy KWP.

Po uroczystym odznaczeniu Metropolita Częstochowski podkreślił, iż dzisiejsza uroczystość pokazuje, że historia to nie jest tylko zapis nagich faktów, które się działy i które ją stanowią, ale jest to przede wszystkim siła duchowa obecna w każdym człowieku.

Postaci, które dzisiaj zostały ukazane z kapitanem Stanisławem Sojczyńskim „Warszycem” na czele pokazują, że w naszej historii, tak jak mówił Sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński, Kościół i Naród są jak dwie ręce złożone do modlitwy. Chcąc walczyć albo unicestwić Naród i Kościół, uderza się raz w jedną rękę, raz w drugą, po to, żeby rozerwać tę jedność. Myślę, że jestem przedstawicielem tego pokolenia, które już tylko przejęło tradycję walki o niepodległość i suwerenność ojczyzny, ale mogę to dzisiaj wyrazić też z pełną świadomością, że zarówno mój ojciec jak i cztery inne osoby z mojej rodziny były czynnymi żołnierzami Armii Krajowej na terenie dzisiejszego województwa mazowieckiego. Dlatego odbieram dzisiaj to odznaczenie jako pewnego rodzaju potwierdzenie słuszności walki tych, którzy nas poprzedzili – mówił abp Wacław Depo.

Ponadto Złote Krzyże KWP przyznano ks. Andrzejowi Sobocie, ks. Tadeuszowi Ścieburze – proboszczowi parafii w Bąkowej Górze, Jadwidze Wiśniewskiej – poseł do Parlamentu Europejskiego, Konradowi Głębockiemu – posłowi na Sejm RP, Sławomirowi Frątczakowi – dyrektorowi departamentu MON, Elizie Dzwonkiewicz – prezes Fundacji Polska Grupa Zbrojeniowa, Adamowi Dłużniakowi – komendantowi Związku Strzeleckiego oraz przedstawicielom Gminy Ręczno – wójtowi Piotrowi Łysoniowi, zastępcy wójta Marcinowi Kusa i sekretarz Gminy Marii Lesiakowskiej. Natomiast statuetki „Orzełek Warszyca” otrzymali posłowie na Sejm RP, Anna Milczanowska i Antoni Macierewicz oraz dr Dariusz Rogut, dyrektor łódzkiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.