20 maja sobota paszportowa

Wszystkie zainteresowane osoby, które chcą wyrobić paszport lub data ważności ich dokumentu paszportowego dobiega końca mogą złożyć wniosek o nowy dokument także w sobotę w Terenowej Delegaturze Paszportowej w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 7 i w Bielsku -Białej, gdzie raz w miesiącu, w godzinach od 9.00 do 14.00, obsługa paszportowa prowadzona będzie w soboty.

Czytaj dalej