Radni podjęli ważne uchwały

Wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta, zgoda na zbycie kilku nieruchomości oraz powołanie Komisji Klimatu w miejscu istniejącej już pod nazwą Infrastruktury i Ochrony Środowiska, to niektóre z wielu tematów poruszonych na ostatniej Sesji Rady Miasta. Dyskusja nad programem obrad oraz późniejsze głosowanie odbyły się w trybie zdalnym, 20 maja. Raz w roku prezydent miasta

Czytaj dalej

Uroczyste zakończenie roku w WSD

Rozdanie absolutoriów oraz Msza św. w kościele Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie były podsumowaniem kończącego się roku akademickiego. W czwartek 4 czerwca neoprezbiterzy archidiecezji częstochowskiej oraz diecezji sosnowieckiej uczestniczyli w uroczystości zwieńczającej zwieńczającym ich ponad sześcioletnią naukę. Mszy św. przewodniczył metropolita częstochowski abp Wacław Depo, którego szczególną misją są starania o nowe powołania kapłańskie: [audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/06/1_WSD_ABP_04_06_2020.mp3]

Czytaj dalej

Absolutorium dla prezydenta, aż 10 głosów sprzeciwu

Matematyka nie uznaje kompromisów, a tak jak dyscyplina partyjna obowiązuje w sejmie, tak łatwo można przewidzieć wyniki głosowania Rady Miasta Częstochowy. I od dawna nie było tajemnicą, że niezależnie od treści raportu o stanie miasta czy sprawozdania finansowego za 2018 rok przedstawianego na czwartkowej sesji przez Krzysztofa Matyjaszczyka, radni koalicji udzielą wotum zaufania i absolutorium

Czytaj dalej

Będą podwyżki za odbiór śmieci?

Pół roku temu pracę prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka oceniali częstochowianie, teraz zrobią to radni. Co roku włodarz miasta zobowiązany jest do przedstawienia raportu o stanie miasta i sprawozdania finansowego, zadaniem Rady Miasta zaś jest ocena tych dokumentów i udzielenie bądź odmowa udzielenia mu absolutorium. W praktyce kluczem jest matematyka, a wynik głosowania można łatwo przewidzieć. Mówi

Czytaj dalej

Absolutorium dla prezydenta? Radni zdecydowali

„Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017 dla Prezydenta Miasta Częstochowy” – to jeden z najważniejszych aktów prawnych podjętych przez Radę Miasta Częstochowy podczas dzisiejszej sesji. Udzielenie absolutorium to stwierdzenie prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego: [audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/05/1_Absolutorium_glosowanie.mp3] Absolutorium zostało przyjęte 15 głosami „za”, 12 radnych

Czytaj dalej