Kontrowersje wokół remontu ul. Glogera – prace wstrzymane

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie przystąpił do realizacji zatwierdzonego w ramach budżetu obywatelskiego projektu, który zakładał remont ul. Glogera. Wywołało to jednak kontrowersje wśród mieszkańców. Remont ul. Glogera widnieje w rejestrze Budżetu Obywatelskiego pod numerem 13. Jak możemy się dowiedzieć z tekstu, projekt zakłada przebudowę nawierzchni od ul. Focha do ul. Kopernika. W sekcji „Opis

Czytaj dalej