Kontrola Straży Granicznej w jednej z częstochowskich agencji zatrudnienia

Pod koniec ubiegłego tygodnia funkcjonariusze Grupy Zamiejscowej w Częstochowie Placówki Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach zakończyli kontrolę legalności wykonywania pracy w jednej z agencji pośrednictwa pracy w Częstochowie. Kontrolerzy zweryfikowali dokumentację dotyczącą zatrudnienia 119 cudzoziemców, w większości obywateli Ukrainy. Ujawnili przy tym szereg nieprawidłowości, o czym mówi chor. Szt. Szymon Mościcki, p.o. rzecznika prasowego Komendanta Śląskiego

Czytaj dalej