Konferencja naukowa o Żydach w rejonie częstochowskim

Tworzyli życie kulturalne, gospodarcze, społeczne, religijne rejonu częstochowskiego. Mowa o Żydach, którzy licznie zamieszkiwali nasze miasto, zwłaszcza na przełomie XIX i XX wieku.  Dziś (28 marca) pamięć o tamtych czasach powróciła za sprawą konferencji organizowanej przez Muzeum Częstochowskie i Wydział Filologiczno-Historyczny Akademii im. Jana Długosza. Konferencja pt. Dawne dzieje ludności żydowskiej w regionie częstochowskim odbywała

Czytaj dalej