Praca w Służbie Więziennej jest odpowiedzialnym zadaniem – Poranek Radia Fiat

Przypadające 29 czerwca Święto Służby Więziennej stało się okazja do rozmowy na temat tej formacji w Poranku Radia Fiat. Gośćmi audycji byli mjr Piotr Pijet, rzecznik prasowy dyrektora Aresztu Śledczego w Częstochowie oraz por. Michał Wawrzyniak, kierownik działu penitencjarnego Aresztu Śledczego w Częstochowie. Służba Więzienna jest polską umundurowaną, uzbrojoną i apolityczną formacją realizującą zadania w

Czytaj dalej

Spotkanie z autorem książki pt.„Nie jesteś skazany”

23 lutego br. w Oddziale Zewnętrznym w Wąsoszu Górnym, a następnie w Areszcie Śledczym w Częstochowie staraniem kadry penitencjarnej, w ramach oddziaływań resocjalizacyjnych, odbyło się spotkanie z Grzegorzem Czerwickim – autorem książki pt. „Nie jesteś skazany”. Grzegorz Czerwicki opowiedział osadzonym swoją historię, trudną, gdyż związaną z pobytem w izolacji penitencjarnej jako osoba skazana. Opowiadał o

Czytaj dalej

Podpisanie umowy z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasami Państwowymi – Nadleśnictwem Złoty Potok o zatrudnieniu odpłatnym skazanych

4 listopada 2022 r. w siedzibie Nadleśnictwa Złoty Potok Dyrektor Aresztu Śledczego w Częstochowie mjr Michał Krupa i Nadleśniczy Nadleśnictwa Złoty Potok mgr inż. Andrzej Krzypkowski podpisali umowę o zatrudnieniu odpłatnym skazanych. Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Częstochowie stale podejmują zintensyfikowane działania dążące do pozyskania nowych miejsc pracy dla osadzonych. Efektem tych działań jest dzisiejsze podpisanie

Czytaj dalej

Pozytywnie nakręceni

Funkcjonariusze oraz osadzeni z Aresztu Śledczego w Częstochowie oraz Oddziału Zewnętrznego w Wąsoszu Górnym zbierali plastikowe nakrętki, aby pomóc chorej Oli. Jednostka przyłączyła się do zbiórki plastikowych nakrętek pod nazwą „ Zakręcona Częstochowa”, na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym “Podaj dalej “, które wspiera osoby niepełnosprawne, w tym Olę Podwyszyńską. Dziewczynka urodziła się z rozszczepem kręgosłupa oraz otwartą

Czytaj dalej

Na wprost czterem łapom

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Częstochowie wraz z Oddziałem Zewnętrznym w Wąsoszu Górnym zorganizował zbiórkę pieniężną na rzecz Schroniska dla bezdomnych zwierząt Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, ul. Gilowa 44 w Częstochowie i kupili karmę dla zwierząt. Czas pandemii bez wątpienia wpływa nie tylko na ludzi, ale również na zwierzęta. Sytuacja schronisk dla zwierząt w

Czytaj dalej

Kolejne maseczki trafiły do KWP w Katowicach

W związku z akcją #ResortSprawiedliwościPomaga, zainicjowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości, w Areszcie Śledczym w Częstochowie oraz Oddziale Zewnętrznym w Wąsoszu Górnym produkcja maseczek nie ustaje. Po raz drugi maseczki trafiły do funkcjonariuszy śląskiej policji. Tym razem przekazanych zostało 800 sztuk. Skazani uszyli kolejne maseczki podczas trwającego w jednostce penitencjarnej programu resocjalizacji z zakresu kształtowania kompetencji społecznych “Nić empatii”.

Czytaj dalej