Piknik wojskowy w Kochanowicach

„Silna Biało-Czerwona!” tymi słowami zaczyna się spot, przygotowany przez Ministerstwo Obrony z okazji zbliżającego się Święta Wojska Polskiego, 15 sierpnia. Lecz Wojsko Polskie promują nie tylko materiały wideo, ale faktyczne spotkania żołnierzy z Polakami. Jeden z takich wojskowych pikników został zorganizowany w Kochanowicach. Czołg Leopard, transporter Rosomak, wyrzutnia rakietowa Langusta, w skrócie – sprzętu wojskowego

Czytaj dalej

W Częstochowie powstaną nowe klasy przygotowania wojskowego

Oddziały Przygotowania Wojskowego to inicjatywa zapoczątkowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Jej celem jest wynajdywanie, zachęcanie oraz kształcenie młodych kadetów, przyszłych potencjalnych żołnierzy Wojska Polskiego. Projekt jest dedykowany dla szkół ponadpodstawowych, a jego specyfika jest różna dla każdej placówki. Wszystko wskazuje na to, że w Częstochowie powstaną dwie nowe klasy OPW: w ZST i Kochanowskim. Program

Czytaj dalej

Transport dla ukraińskiej armii i obrony terytorialnej

Na początku bieżącego tygodnia do Rejonu Kołomyjskiego na Ukrainie dotarł transport 150 kompletów umundurowania, butów, plecaków, śpiworów, karimat oraz artykułów medycznych. Powiat częstochowski w 2001 roku podpisał porozumienie o współpracy z Powiatem Śniatyńskim, który podczas ostatniej reformy administracyjnej, wszedł w obszar administracyjny Rejonu Kołomyjskiego. Lata współpracy doprowadziły do zawarcia wielu przyjaźni i ścisłej kooperacji. Władze

Czytaj dalej

Po ćwiczeniach w Tarnowskich Górach będą następne

W zeszłym tygodniu odbyły się obowiązkowe pięciodniowe ćwiczenia mobilizacyjne w województwie śląskim. Do 27 marca 2015 r. żołnierze rezerwy ćwiczyli na bazie 5. pułku chemicznego w Tarnowskich Górach. O minionych i przyszłych ćwiczeniach, mitach i obowiązkach z majorem Robertem Bąkowiczem, Zastępcą Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Częstochowie, Szefem Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami, rozmawiał Krzysztof

Czytaj dalej