Są chętni do dokończenia prac związanych z realizacją autostradowej obwodnicy Częstochowy

W ogłoszonym pod koniec grudnia zeszłego roku postępowaniu przetargowym wpłynęły cztery oferty. Najniższą cenę zaproponowała firma Strabag, która wyceniła realizację zadania na 86 870 987,89 zł. Budżet GDDKiA na tę inwestycję to 109 625 177,61 zł. Złożone oferty zostaną przeanalizowane i ocenione. Przypominamy, że ruch pojazdów na tym odcinku trwa już od 23 grudnia 2019

Czytaj dalej

Dokończenie prac związanych z realizacją budowy Autostradowej Obwodnicy Częstochowy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach ogłosiła przetarg na wykonanie prac poza jezdnią główną autostrady, które wchodziły w pierwotny zakres budowy autostrady A1 na odcinku pomiędzy węzłami Częstochowa Północ i Częstochowa Blachownia. Ruch pojazdów na tym odcinku trwa już od 23 grudnia 2019 r. Jednak do ostatecznego zakończenia inwestycji niezbędne jest wykonanie pozostałego

Czytaj dalej

11 chętnych do budowy MOP-ów na Autostradowej Obwodnicy Częstochowy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach poinformowała o otwarciu oferty w przetargu na budowę Miejsc Obsługi Pasażerów i Obwodu Utrzymania Autostrady w ramach realizacji autostrady A1 na odcinku węzeł Częstochowa Północ – węzeł Częstochowa Blachownia. 29 maja ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na platformie zakupowej GDDKiA. Kosztorys GDDKiA wynosi 102 848 108,28 zł.

Czytaj dalej