Abp Depo: czy ci, którzy niszczą pomniki Jana Pawła II, poznali jego nauczanie?

Dzisiaj doczekaliśmy się czasów, ośmielę się powiedzieć mocno, zdrady. Nie tylko wobec tego człowieka, któremu na imię Jan Paweł II, ale zdrady wobec Boga i Ojczyzny. Kiedy widzimy profanowanie jego pomników, zamalowywanie jego rąk pytamy, czy ci ludzie, którzy to czynią, poznali jego nauczanie? – mówił w bazylice Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu

Czytaj dalej