Czerpanie ze skarbca monastycznej mądrości. Rozmowa z br. dr. hab. Michałem Gronowskim OSB

Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC powstało w 1991 roku. Na stronie internetowej opactwa czytamy: „Zgodnie z postanowieniem Kapituły Opactwa Tynieckiego z dnia 22 marca 1991 powołuję do istnienia WYDAWNICTWO BENEDYKTYNÓW „TYNIEC”. Tak brzmi początek dekretu o. opata Augustyna Jankowskiego OSB, który z inicjatywy ojca Włodzimierza Zatorskiego OSB zapoczątkował działalność wydawniczą na terenie Opactwa Benedyktynów w Tyńcu, jednocześnie

Czytaj dalej

Matka Boża Śnieżna – dzieje tynieckiego obrazu. Rozmowa z br. dr. hab. Michałem Gronowskim OSB

Jest w kościele w tynieckim opactwie obraz Matki Bożej Śnieżnej. Umieszczony w kaplicy Ciemnej (o której czytamy: Podczas gotyckiej przebudowy kościoła (w poł. XV w.), jako przedłużenie nawy bocznej południowej, między prezbiterium a ścianą krużganka (po prawej stronie prezbiterium patrząc od wejścia), zbudowano osobną kaplicę dedykowaną Matce Bożej Bolesnej. Z uwagi na brak okien już

Czytaj dalej

Stałość i wytrwałość. Rozmowa z br. dr. hab. Michałem Gronowskim OSB

Droga br. Michała Gronowskiego do Tyńca prowadziła z Częstochowy. Tutaj się urodził i wychował, w IV Liceum Ogólnokształcącym zrobił maturę. Do Tyńca zaprowadził go Bóg i miłość do historii. [audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/09/br-Michal-Gronowski-Tyniec-wrzesien-2020.mp3] Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska Tomasz Michał Gronowski, benedyktyn tyniecki, historyk, mediewista. Absolwent Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (2002). Doktorat w 2006 na Wydziale Historycznym

Czytaj dalej