item-thumbnail

Problemy z CEPIK-iem

17 listopada 2017

Wprowadzony od 13 listopada program pod nazwą Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, w założeniu mający usprawnić pracę wydziałów komunikacji, nies...