Konkurs „Maryja oczami dziecka”

Szkoła Podstawowa nr 33 im. M. Kownackiej zaprasza do udziału w II Międzyszkolnym Konkursie Plastyczno-Poetyckim „Maryja oczami dziecka w pieśni Chwalcie łąki umajone”. Celem konkursu jest rozpowszechnienie kultu maryjnego, propagowanie treści maryjnych, uwrażliwienie uczestników i odbiorców na wartości religijne, rozwijanie wyobraźni plastycznej uczniów oraz ćwiczenie sprawności manualnej oraz twórcza organizacja czasu wolnego. Konkurs jest adresowany

Czytaj dalej