item-thumbnail

Świadczenia 500+

2 października 2017

Do 31 października wszyscy, którym przysługuje prawo do świadczenia 500+, mogą składać wnioski o jego wypłatę tak, żeby istniała ciągłość wypłat. Złoż...