Częstochowskie Dni Profilaktyki

W poniedziałek 18 czerwca na Placu Biegańskiego odbyła się kolejna edycja Częstochowskich Dni Profilaktyki. Celem projektu jest zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży o zagrożeniach wynikających z zachowań ryzykownych oraz wskazanie alternatywy dla zażywania środków psychoaktywnych poprzez promowanie aktywnych, społecznie akceptowanych form spędzania wolnego czasu. O wydarzeniu opowiedział Adrian Staroniek, naczelni Wydziału Polityki Społecznej: [audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/06/1profilaktyka_Staroniek_18_06_2018.mp3] Współorganizatorem

Czytaj dalej