Pomagać, to dawać życie. Rozmowa z Ewą Lichterowicz

Pomagać trzeba i można. To oczywiste, ale już oczywistym nie jest, jak udzielać pomocy, by się nie spalić samemu, by mieć satysfakcję z pomagania i radość z otrzymywania. Zwłaszcza wówczas, kiedy mamy do czynienia z potrzebą długofalowego wsparcia. Ewa Lichterowicz, dyrektor Częstochowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej, w rozmowie o mądrym i skutecznym pomaganiu zwraca uwagę na

Czytaj dalej

Relacje ponad wszystko – rozmowa z Ewą Lichterowicz

Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej, którego misją i ideą jest niesienie pomocy, prowadzi kilka placówek, z których korzysta przede wszystkim młodzież. Czy praca CTPS zmieniła się w czasie pandemii – o tym mówi gość Radia Fiat, Ewa Lichterowicz, dyrektor CTPS: [audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/10/EWA-LICHTEROWICZ-09_10_2020.mp3] Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej 42-200 Częstochowa, ul. Rejtana 7B, tel/fax 34 363 97 54 biuro@cztps.eu

Czytaj dalej

O nowych sposobach terapii

„Nowe środki psychoaktywne – nowe sposoby terapii dla dzieci i młodzieży” to tytuł debaty edukacyjnej, która miała miejsce we wtorek 29 stycznia w Młodzieżowym Ośrodku Leczenia Uzależnień przy ulicy Rejtana 7 b. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Młodzieżowy Ośrodek Leczenia Uzależnień w Częstochowie, prowadzony przez Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej, o którym wypowiadał się senator RP, Ryszard

Czytaj dalej

Debata edukacyjna w Młodzieżowym Ośrodku Leczenia Uzależnień

„Nowe środki psychoaktywne, nowe sposoby terapii dla dzieci i młodzieży” – to tytuł debaty edukacyjnej jaka zostanie przeprowadzona we wtorek (29 stycznia). W debacie udział wezmą pracownicy Młodzieżowego Ośrodka Leczenia Uzależnień oraz zaproszeni goście. Mówi Ewa Lichterowicz, dyr. Częstochowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej. [audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/01/debata.mp3] Debata rozpocznie się o godz. 11.00 w Młodzieżowym Ośrodku Leczenia Uzależnień, ul.

Czytaj dalej

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć

To międzynarodowa kampania, organizowana przez Women’s Global Leadership Institute i poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym. Akcja potrwa do 10 grudnia br. W akcję po raz kolejny włączyła się Częstochowa. Wiele instytucji i stowarzyszeń działa na co dzień na rzecz przeciwdziałania

Czytaj dalej

Profilaktyka sposobem na pomaganie

Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej w swojej działalności nacisk kładzie – zgodnie ze swoją nazwą – na profilaktykę. Profilaktykę nie tylko w pogadankach, ale przede wszystkim w działaniu. Gościem Radia Fiat jest Ewa Lichterowicz, dyrektor CzTPS. [audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/01/EWA_LICHTEROWICZ_05_01_2018.mp3] Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska

Czytaj dalej

Dyskusja o pomocy społecznej

W Świetlicy Socjoterapeutycznej „Ludki z Blaszanej Budki” znajdującej się przy ul. Bardowskiego 60, odbyło się dzisiaj (15 marca) Spotkanie Partnerskie w ramach Porozumienia-Partnerstwa Aktywności Lokalnej „Częstochowa – mówimy NIE uzależnieniom i przemocy”. Organizatorem i gospodarzem spotkania było Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej, jeden z pomysłodawców porozumienia. Odbywające się raz na kwartał spotkania, jak twierdzi Ewa Lichterowicz,

Czytaj dalej

Stop uzależnieniom i przemocy – 2.

Od marca do grudnia bieżącego roku na antenie Radia Fiat realizowana jest kampania pod tytułem „Stop uzależnieniom i przemocy”. W ramach kampanii co tydzień emitowane są audycje dotyczące tematyki przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych oraz przemocy w rodzinie, przygotowane przy współudziale przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających w wymienionym obszarze. Tematy programów będą oscylować

Czytaj dalej

Biegnij po trzeźwe życie

Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej prowadzi na co dzień działalność wychowawczą, obejmując opieką dzieci i młodzież poprzez Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy dla Młodzieży Uzależnionej, Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej, Świetlicę Socjoterapeutyczną “Ludki z Blaszanej Budki”, Całodobową Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą “Przystanek Bardo”. W ramach programu „Biegnij po trzeźwe życie” Towarzystwo 6 września organizuje po raz kolejny Bieg im. Marka Kotańskiego. O

Czytaj dalej