Kapłańskie pielgrzymowanie przez dekanat sulmierzycki

Przeszli 25 dekanatów, zostało jeszcze 11. Trwa „Modlitwa serc i stóp kapłańskich w intencji powołań”, w ramach której od 16 lipca do 20 sierpnia codziennie w innym dekanacie kapłani w towarzystwie diakonów, kleryków i osób świeckich pielgrzymują od parafii do parafii modląc się i poszcząc o chlebie i wodzie. Dziś „Modlitwa serc i stóp kapłańskich”

Czytaj dalej