Spotkanie z Ewangelią w WMSD

21 stycznia odbyło się kolejne Spotkanie z Ewangelią w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym. Uczestnikami spotkania kerygmatycznego byli chłopcy od pierwszej klasy szkoły średniej. Jaka tematyka była poruszana podczas spotkania? Mówi kleryk Maciej Szymczykiewicz: Kleryk Maciej Szymczykiewicz powiedział, że w kontekście grzechu bardzo ważne jest to, że Bóg jest miłosierny wobec grzesznika, ten jednak musi umieć

Czytaj dalej

Papież zapowiedział ogłoszenie nowego Doktora Kościoła

Papież Franciszek przyjął na audiencji w Watykanie członków katolicko-prawosławnej grupy roboczej „Święty Ireneusz”. Jej celem jest dialog teologiczny w służbie komunii między katolikami i prawosławnymi. Ojciec Święty zapowiedział, że patrona grupy, św. Ireneusza z Lyonu, ogłosi wkrótce Doktorem Kościoła, nadając mu tytuł patrona jedności. Św. Ireneusz z Lyonu pochodził ze Wschodu, ale swoją posługę biskupią

Czytaj dalej

MRiRW otwarte na dialog z rolnikami

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda spotkał się dziś (9 grudnia) z Prezydium Porozumienia Rolniczego i przedstawicielami organizacji COPA-COGECA. Spotkanie było kontynuacją wcześniej prowadzonych rozmów o stanie rolnictwa w Polsce i Europie. Na zorganizowanej po spotkaniu konferencji prasowej, minister Grzegorz Puda przypomniał, że niedawno w ramach działań rządu udało się ogłosić kolejny program wsparcia,

Czytaj dalej

Jadwiga Wiśniewska: Niezbędny jest dialog na równych i sprawiedliwych zasadach

Podczas trwającej w Brukseli sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego miała miejsce debata nad sprawozdaniem rocznym za lata 2018-2019 w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej. W imieniu grupy EKR głos zabrała europoseł Jadwiga Wiśniewska, która stwierdziła, że dyskutowane sprawozdanie stało się swoistym lewicowym manifestem. – Oczywiście popieramy wartości, na których oparta jest Unia Europejska, ale trudno

Czytaj dalej

Korzystny wpływ dialogu społecznego na sytuację w TAURONIE w czasie pandemii

W konsekwencji podpisanych porozumień ze stroną społeczną w spółkach TAURON Dystrybucja i TAURON Dystrybucja Pomiary możliwe będzie rozwiązanie rezerw w wysokości 350 mln zł. Pracownicy Grupy TAURON kolejny raz, w ostatnich tygodniach mogą pochwalić się efektami dialogu społecznego prowadzonego na najwyższym poziomie. – Pomimo napięć, jakie na rynkach wywołuje pandemia, TAURON zachowuje stabilność finansową. Na

Czytaj dalej