Jałmużna Wielkopostna i pomoc dla maluchów

Caritas Polska rozpoczęła akcję pomocy seniorom poszkodowanym przez pandemię. Tegoroczna edycja „Jałmużny Wielkopostnej” ma na celu wspieranie osobistego rozwoju w duchu miłości do bliźniego. Inicjatywa realizowana jest wspólnie z partnerami z innych kościołów chrześcijańskich: Eleos Kościoła Prawosławnego, Diakonią Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz Diakonią Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Tegorocznej akcji towarzyszy hasło „Czas Miłosierdzia”, które przypominać ma, że Wielki

Czytaj dalej