Dożynki gminne i festyny, gdzie się odbędą?

  Rok temu przeszkodziła w ich organizacji pandemia koronawirusa. W tym roku powracają. Dożynki gminne w rejonie częstochowskim, gdzie i kiedy się odbędą? Jedną z gmin, w której w tym roku zorganizowane zostaną dożynki jest Poczesna. To właśnie tam, 21 sierpnia o godz. 15:30 zostanie odprawiona Msza św. polowa, a po niej rozpocznie się festyn.

Czytaj dalej

XX Dożynki Powiatowe w Koniecpolu

Na terenie Zespołu Szkół w Koniecpolu zorganizowano dożynki powiatu częstochowskiego, podczas których uczestnicy świętowali zakończenie tegorocznych zbiorów. Przedstawiciele gmin niezwykle licznie stawili się na miejscu zbiórki, formując tradycyjny korowód dożynkowy. Tak rozpoczęły się kolejne dożynki, w tym roku zorganizowane przez Starostę Częstochowskiego Krzysztofa Smelę i burmistrza Koniecpola Ryszarda Suligę. Gmina Koniecpol położona na wschodnich rubieżach

Czytaj dalej